19 Μαΐου 2015

Ετήσια γενική συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Δήμου Πύλης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Αναγνώστηκε ο διοικητικός απολογισμός με τα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου της περασμένης χρονιά και δόθηκαν διευκρινήσεις και εξηγήσεις για τις απορίες που εξέφρασαν οι παρευρισκόμενοι.
Ακόμη επικυρώθηκε ο οικονομικός απολογισμός του ιδίου έτους.
Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του καθεστώτος που διέπει τις εμπορικές μισθώσεις, αλλά και εκτενής παρουσίαση και αναφορά για το μέτρο της κατάληψης των πεζοδρομίων.
Ακολούθησε γόνιμος διάλογος από τα μέλη και συζητήθηκαν μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο επιχειρηματικός κόσμος όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το καθεστώς των Κυριακών, ο Φ.Π.Α. , το καθεστώς των 100 δόσεων και  το κυκλοφοριακό.

Αποφασίστηκε να έλθει σε επαφή το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου με τη δημοτική αρχή ώστε να δρομολογηθούν λύσεις για μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του συλλόγου και είναι αρμοδιότητας του δήμου. 

13 Μαΐου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Πύλης προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Πύλης., με θέματα :

·       Διοικητικός απολογισμός
·       Οικονομικός απολογισμός
·        Ανακοινώσεις (εμπορικές μισθώσεις – κατάληψη πεζοδρομίων)
·       Προτάσεις - διάλογος

Η παρουσία σας απαραίτητη


Το Διοικητικό Συμβούλιο

30 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Πύλης προσκαλεί τα μέλη του στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Πύλης, με θέματα :

·       Διοικητικός απολογισμός
·       Οικονομικός απολογισμός
·       Ανακοινώσεις – προτάσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία η ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 19.00΄στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο δημαρχείο Πύλης.


Για το Δ.Σ.

      Ο Πρόεδρος                                               Η Γ. Γραμματέας


Βοϊτσίδης Κων/νος                                    Τζάνη Μαρία 

27 Απριλίου 2015

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΜΑΙΟΥ 2015 - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ

ΘΕΜΑ: ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΙΟΥ 2015
Μετά από έγγραφο που εστάλη από την ΕΣΕΕ και δεδομένου ότι πλησιάζει η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος του Μαΐου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα κάτωθι: 
Σύμφωνα με το νόμο, ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων, όπως αναφέρονται στο νόμο είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Κατ’ ακολουθία, ως ημέρα έναρξης δεν θα είναι η πρώτη Μαΐου, η οποία θα καθοριστεί ως αργία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά το Σάββατο, 2 Μαΐου. Αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των εκπτώσεων θα είναι το Σάββατο, 9 Μαΐου 2015.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 3 Μαΐου, πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του Μαΐου 2015. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την συγκεκριμένη Κυριακή, από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 2224/1994).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 21), σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 
Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι: 
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
γ) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών. 
στ) Οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στη ζώνη δικαιοδοσίας τους. 
Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης («κρατικός περιφερειάρχης»), όπου διαπιστώνεται η παράβαση. Οι αρχές αυτές ελέγχουν την εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για τις εκπτώσεις και προσφορές όσο και αυτής που αφορά στις Κυριακές.

20 Απριλίου 2015

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Δήμου Πύλης ενημερώνει τα μέλη του ότι είναι ανοιχτές οι προθεσμίες για ένταξη στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, εξόφλησης των οφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Παρακάτω δημοσιεύεται σύνδεσμος για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

 www.gsis.gr Για υποβολή αίτησης για χρέη προς το δημόσιο.

Από 17-04-2015 η ηλεκτρονική εφαρμογή ρύθμισης χρεών στο δημόσιο

 www.ika.gr για υποβολή αίτησης για χρέη προς ΙΚΑ και ΚΕΑΟ

ΙΚΑ. Ρύθμιση των οφειλών ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου

 www.oaee.gr για υποβολή αίτησης για χρέη στον ΟΑΕΕ έως € 5000. Για μεγαλύτερα ποσά φυσική παρουσία σε τοπικό υποκατάστημα.

ΟΑΕΕ. Από 20-04-2015 ηλεκτρονική αίτηση ρύθμισης οφειλών

ΟΑΕΕ. Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών ν. 4321/2015

 www.oga.gr για υποβολή αίτησης για χρέη στον ΟΓΑ.

ΟΓΑ. Ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών ν. 4321/2015. Ηλεκτρονική αίτηση

Η ημερομηνία λήξης της ρύθμισης για τις οφειλές προς το δημόσιο λήγει την 27η  Μαϊου 2015, ενώ για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία λήγει την 30η Απριλίου 2015.